Aquesta pàgina encara està en construcció. S'hi han penjat alguns documents de que disposem per tal de millorar les condicions de treball del personal. Es recomana la seva lectura.

Documents realitzats per l'Oficina de Seguretat Laboral de la UdG


Pla d'autoprotecció de la Facultat de Ciències


Emmagatzematge de productes Químics


Mesures de Seguretat al Laboratori

Documents realitzats per membres del Departament de Química


Curs de Seguretat al Laboratori Químic
Dr. Joan Sánchez Navarro, Setembre 2000

Documents realitzats per l'empresa ECOCAT, que procesa els residus químics de la Facultat de Ciències


Presentació del Sr. Adrià Alloueva als investigadors de la Facultat, realitzada el 14 de Gener del 2005