Català  |  Español  |  English
Línies de recerca

La construcció i síntesi d’arquitectures moleculars amb un alt nivell de complexitat i un alt valor afegit a partir de productes senzills és un repte important en química orgànica.
Les ciclacions catalitzades per metalls de transició són processos altament eficients i d’elevada economia atòmica que permeten accedir a una àmplia gamma de compostos carbo i heterocíclics.
La nostra contribució en aquest camp es basa en l’estudi de les ciclacions catalitzades per metalls de transició, principalment rodi, involucrant diferents insaturacions, que permeten la generació enantioselectiva de cicloadductes amb carbonis quaternaris estereogènics.
A més, estem explorant l’ús d’aquesta metodologia per a la funcionalització de materials, com exemple ful·lerens i nanotubs, amb aplicacions en el camp de la ciència de materials i la nanotecnologia.
El nostre objectiu és també millorar aquests processos catalítics mitjançant una sinergia entre el treball experimental i els càlculs teòrics aprofitant la nostra pertinença a l'IQCC i la nostra col·laboració amb el professor Miquel Solà.
Les sublínies estudiades són:
  • L’ús d’alquens i al·lens com a substrats molt versàtils en ciclacions per generar compostos policíclics quirals
  • La funcionalització de fullerens mitjançant reaccions de cicloadició per tal de generar una varietat de materials moleculars per a cel·les fotovoltaiques, dispositius òptics i electrònics
  • Estudis metodològics de ciclacions basades en la metàtesi carbè-alquí com a pas clau del procès
  • Estudis mecanistics de reaccions catalitzades per metalls de transició mitjançant tècniques experimentals i computacionals