Català  |  Español  |  English
Presentació
La Unitat de Recerca Metalls de Transició en Síntesi Orgànica (METSO) aplega diversos investigadors del Departament de Química de la Universitat de Girona. A la vegada, aquesta unitat forma part de l’Institut de Química Computacional i de Catàlisi (IQCC) de la mateixa universitat.

METSO està dirigida per les Dres. Anna Roglans i Anna Pla-Quintana, professores del Departament de Química de la UdG. El seu principal objectiu és l’ús de metalls de transició com a catalitzadors per la formació de nous enllaços carboni-carboni i carboni-heteroàtom, així com la preparació de nous complexos de metalls de transició i l’estudi de les seves propietats catalítiques. Paral•lelament en el grup s’estudien els mecanismes de reacció que regeixen aquests processos catalítics amb la finalitat de millorar-los i fer-los més eficients econòmicament. Un dels reptes que té la Unitat és la recuperació i reutilització dels catalitzadors per tal de fer els processos viables tècnicament.