Benvinguts al Grup de Recerca en Bioinorgànica i Catàlisi de la Universitat de Girona - GRCT59  
 

 

Equips de Treball:

 

 
metalls de transició en síntesi orgànica  química bioinorgànica i supramolecular  catàlisi redox bioinspirada


Línies de Recerca:

            -
Desenvolupament de macroestructures i química supramolecular
                      macrocicles nitrogenats poliinsaturats i els seus complexos de metalls de transició en síntesi orgànica
                      reconeixement molecular per mètodes potenciomètrics
                      desenvolupament de supramolècules a escala nanoscòpica a partir de mecanismes d'autoensamblatge

            - Processos catalítics
                      reaccions de cicloaddició [2+2+2]

                      carbonilació de substrats funcionalitzats per a l'obtenció de productes d'interès tecnològic
                      epoxidacions asimètriques amb complexos de metalls de transició                       
            - Bioinorgànica
                      modelització del centre actiu de proteïnes no-hemo i desenvolupament de catalitzadors amb activitat oxigenasa

                      mimetització del centre generador d'oxigen de les plantes verdes amb complexos de metalls de transició
                      avaluació de l'activitat nucleasa i/o antitumoral de complexos de Cu i Pt                      

Membres Permanents del Grup:

            - Dr. Miquel Costas
            - Dr. Josep Duran
            - Dra. Mª Ángeles Martínez
            - Dra. Anna Pla
            -
Dr. Alfons Polo
            - Dr. Xavi Ribas
            - Dra. Montse Rodríguez
            - Dra. Anna Roglans
            - Dra. Mª Isabel Romero